JAKOŚĆ

Przeprowadzamy systematyczne kontrole jakości na każdym etapie rozwoju i produkcji:
     - po otrzymaniu surowców są one kontrolowane przez analizę chromatograficzną, analizę węchową i parametrów fizyko-chemicznych,
     - podczas produkcji dawka każdego materiału jest rejestrowana komputerowo. Zapewnia to całkowitą identyfikowalność każdej partii produkcyjnej na każdym jej etapie,
     - przed przystąpieniem do pakowania i wysyłki, każda partia jest sprawdzana przez dział kontroli, podlega analizie chromatograficznej i badane są jej parametry fizyko-chemiczne.

Sterowane komputerowo zarządzanie produkcją, umożliwia śledzenie wszystkich dawek przeprowadzone zarówno poprzez automatyczne i ręczne ważenie.

Wszystkie procedury są jasno udokumentowane i kontrolowane.
image-qualite-290913 IMG_3145